سامانه ثبت نام اردوهای دانشجویی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ارسـال پیام / درخواست

  • توجه
  •  1صحت شماره دانشجویی و کد ملی و مطابقت آنها توسط سامانه بررسی خواهد شد
  •  2 لطفا از ارسال پیام های بی مورد جدا" خودداری نمایید
  •  2جهت ارتباط مسئولین و کارشناسان سامانه با شما، در وارد کردن پست الکترونیکی و تلفن همراه دقت فرمایید.
  •  4درخواستهای خود را تنها از همین طریق ارسال نموده و از تماس تلفنی خودداری نمایید.
شماره دانشجویی
کد ملی
تلفن همراه
پست الکترونیکی
متن پیام/درخواست
   
 
DevelopedBy Hamidreza Ghadir