سامانه رزرو جایگاه همایش و سمینارها
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سلام

به منظور تامین امکان رزرو بلیط به صورت مجازی و از طریق اینترنت، این سایت برای استفاده اعضای دانشگاه، شامل اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان عزیز، راه اندازی شده است. در صورت نقض هر یک از شرایط، دانشگاه مختار است تا حسب تشخیص خود، راسا تصمیم گیری نماید. لطفا شرایط و ضوابط را قبل از پرداخت وجه بررسی نمایید. ضمنا توصیه میشود تا پس از اطمینان از صحت تعلق این سایت به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اقدام به پرداخت وجه نمایید. در هر صورت فعلا مبلغ از بیست هزار ریال فراتر نمیرود.

لطفا در بدو ورود به آمفی تئاتر، کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید.  رعایت ضوابط دانشگاه در تمام مراحل بهره برداری از مراسم الزامی است. در غیر اینصورت دانشگاه از همکاری معذور میباشد. ضمنا دانشگاه حق هرگونه جابجایی در برنامه و افراد را برای خود محفوظ میدارد. البته در این حالت، خریدار باید قبل از اجرای مراسم، عدم رضایت خود را از این جابجایی اعلام و درخواست استرداد وجه پرداختی خود را بنماید. 

با سپاس و درود.

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلDevelopedBy Hamidreza Ghadir